Colofon | ContactEN | FR

Bidprentje

Doodsprentje van Joannes Franciscus Medardus Van Gheluwe, 9 maart 1872 (privéarchief).

Periode

De oudste bidprentjes dateren uit de jaren 1730. In Vlaanderen duiken ze op vanaf ca. 1775. Pas vanaf ca. 1820 zijn ze in heel Vlaanderen terug te vinden.

Bewaarplaats

Bidprentjes zijn terug te vinden

  • bij je familieleden (familiearchief; soms bevinden bidprentjes zich in missalen of kerkboeken)
  • in genealogische documentatiecentra
  • in bibliotheken en archieven (het Slossefonds in het Kortrijkse stadsarchief bevat meer dan een miljoen bidprentjes)

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar. De collectie van een aantal documentatiecentra voor familiekunde kan via online indices doorzocht worden.

Op internet zijn een aantal sites te vinden waar de gegevens van bidprentjes in een databank werden verwerkt:

Via de portaalsite http://bidprentjes.2link.be zijn privéverzamelingen terug te vinden.

Gegevens

Een bidprentje (gedachtenisprentje, herdenkingsprentje) is de verzamelnaam voor prentjes die herinneren aan een speciale (meestal rooms-katholieke) gebeurtenis zoals een Eerste Communie, een doop, een overlijden,...Ze bevatten de afbeelding van een heilige ('santjes') en een gebed.

Doodsprentjes zijn bidprentjes die aan het overlijden van een persoon herinneren. Ze worden meegegeven op de uitvaartplechtigheid en bevatten de naam, voornamen en eventuele functies of eretitels van de afgestorvene. Daarnaast vind je er ook de geboorteplaats en -datum op terug, net als de datum en plaats van het overlijden. Bij gehuwde personen is de echtgeno(o)t(e) of weduwe/weduwnaar vermeld. Bij ongehuwde personen bevat het doodsprentje de namen van de ouders (zoals in dit voorbeeld).

De oudere doodsprentjes zijn - net als de rouwbrieven - voorzien van een zwarte rouwband. De 'moderne' doodsprentjes (vanaf jaren 1930) zijn vaak dubbele prentjes met een afbeelding van de overledene of een kruis. Deze bevatten naast traditionele formules ook meer persoonlijke dankbetuigingen van de familie.

Let op

  • Soms bevatten de bidprentjes onnauwkeurigheden of fouten (bv. in de namen).