Colofon | ContactEN | FR

Bevolkingsregister (Nederland)

Bevolkingsregister van Helmond uit 1839 met de inschrijving van de uit Antwerpen afkomstige borstelmaker Jan Baptist van den Bogaart (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).

Periode

1850-1920 (vastbladige bevolkingsregisters), 1920-1938 (gezinskaarten), 1939-1994 (persoonskaarten) en vanaf 1994 (persoonslijsten).

Bewaarplaats

Gemeente- of streekarchief (vastbladige bevolkingsregisters en gezinskaarten), Centraal Bureau voor Genealogie (persoonskaarten van tussen 1939-1994 overleden Nederlanders), Bureau Vestigingsregister (persoonskaarten van na 1939 geëmigreerde Nederlanders) en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen

Vastbladige bevolkingsregisters en gezinskaarten zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen of op internet (www.wiewaswie.nl en websites archiefinstellingen).
Van persoonskaarten en -lijsten van na 1939 overleden Nederlanders kunnen bij het Centraal Bureau voor Genealogie uittreksels worden besteld.
De afdeling burgerzaken van een gemeente verschaft geen gegevens van nog levende personen.

Gegevens

  • Vastbladig bevolkingsregister: registratie per woning, naam en voornamen bewoners, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, kerkelijke gezindte, beroep, datum vestiging in en vertrek uit gemeente en overlijdensdatum.
  • Gezinskaart: registratie per gezin, naam en voornamen gezinsleden, adreswijzigingen; voor de rest dezelfde gegevens als het vastbladige bevolkingsregister.
  • Persoonskaart: registratie per persoon, naam en voornamen, ouders, partner(s) en kinderen, adreswijzigingen; voor de rest dezelfde gegevens als het vastbladige bevolkingsregister.
  • Persoonslijst: dezelfde informatie als op persoonskaarten, maar dan in een gedigitaliseerd systeem (Gemeentelijke Basisadministratie).

Let op

  • Bevolkingsregisters zijn niet altijd betrouwbaar. De volledigheid en correctheid ervan was afhankelijk van de ijver van de betrokken ambtenaar.
  • Kinderen staan alleen op de persoonskaart van de vader, tenzij de vader overleed vóór de meerderjarigheid der kinderen, of tenzij de kinderen na een echtscheiding aan de moeder werden toegewezen.
  • Het op persoonskaarten en -lijsten vermeldde kindertal is lang niet altijd volledig.

Tips

  • Voor het achterhalen van migratie en verhuisgegevens zijn bevolkingsregisters van groot belang (voor de Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog werden soms aparte registers aangelegd).
  • Via bevolkingsregisters kun je de evolutie van de samenstelling van het huishouden en het beroepsleven in kaart brengen.

Auteur: Maarten van Bourgondiën